top of page

CITY.HU
Online Városkutatási Szemle

Hommage Enyedi György  

- EREDMÉNYEK -

Misszió

A hazai folyóirat-piacon sajnos a regionális tudományi publikációs fórumok száma  gyér. A két-három minősített folyóirat mellett még négy-öt publikációs fóruma van a tudományterület képviselőinek, s talán egyetlen időszakosan megjelenő online kiadvány fogadja a cikkeket. A regionális  tudományon belül a városi rendszerek elméleti és gyakorlati kutatásait speciálisan bemutatni kívánó periodikát nem találunk, holott ezen témakör iránt az érdeklődés látványosan növekszik.  

Az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány a helyét keresi, a korábbi években egy-egy pályázat kiírásával, néhány rendezvény támogatásával a működés megvalósult, az alapítványi vagyon megfontolt felhasználásával. Úgy érezzük, hogy eljött az idő, részben a hazai folyóiratok kínálatának szűkülése, részben a városkutatások fokozatos megerősödése okán, hogy az Alapítvány határozottabban lépjen ki a szakmai közvéleménybe egy online folyóirat alapításával, annak működtetésével.  

A  City.hu online folyóirat célja a magyar és a nemzetközi városkutatások tudományos eredményeinek közreadása. Különös hangsúllyal Kelet- és Közép-Európa térségére, az itteni városfejlődési folyamatok megismerésére, feldolgozására, valamint a szakmai műhelyek, kutatói közösségek, egyéni kutatások bemutatkozására.  Megőrizve és egyben terjesztve Enyedi György tudományos munkásságát és alkotó szellemiségét. 

Működés

Alapító tulajdonos: Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány 

Megjelenés: évente három alkalommal. 

Nyelvezet: magyar és angol   

Online felület: „A területi tőke és az innovációs miliő a kelet-közép-európai regionális központok fejlődésében” OTKA 128747 (2018-2021) kutatási téma által működtetett www.kkevarosok.com honlap.   

Szerkesztőség: főszerkesztő: Szirmai Viktória és Rechnitzer János  

Szerkesztőség eddig felkért tagjai: Somlyódyné Pfeli Edit, Egyed Ildikó, Bagyura Márton, Páthy Ádám, Molnár Ernő 

Olvasó és technikai szerkesztő:  Csapó Ilona  

Szerkesztőségi titkár: Kezai Petra  

Kézirat leadás 

(formai követelményeket az érdeklődésre megküldjük) 

2021. április 1. 

2021. szeptember 1. 

2021. december 1.  

                  Szirmai Viktória                                                                                                                       Rechnitzer János 

                      főszerkesztő                                                                                                                              főszerkesztő  

Támogassa adója 1 %-ával Alapítványunkat,  

amit az online folyóiratunk, a City.hu megjelenésére fordítunk! 

Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány 

Adószám: 19021667-1-02 

bottom of page